City of Lakes Loppet Freestyle Marathon 37 km, 2 Feb. 2020Regionals 2019MTB Mt. Kato 2016Whitetail Ridge 10-07-18